RECRUITMENT

  • 07/06/2018

RECRUITMENT

Becoming a member of the Diamond Bay Resort & Spa team, you will have many opportunities to develop your inner-self, as well as find your true potential.

View more

Kiểm soát viên (tương đương Phó phòng)

  • 07/07/2018

Kiểm soát viên (tương đương Phó phòng)

Hồ sơ nộp trực tiếp về Phòng Hành chính nhân sự - Công ty CP Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương - Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa

View more

Latest Content

Other Content

Contact infomation

Nguyen Tat Thanh Blvd, Phuoc Ha, Phuoc Dong, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

+84 258 3 711 711

+84 258 3 711 666

info@diamondbayresort.vn