• Sông Lô Spa
 • Tiểu cảnh - 1
 • Tiện nghi 8
 • Tiện nghi 7
 • Tiện nghi 6
 • Tiện nghi 3
 • Tiện nghi 2
 • Tiện nghi 1
 • Beach
 • Fire dance
 • Song Lo Spa
 • Song Lo Spa
 • Sun bath
 • Diamond Bay landscaping
 • diamond-bay-bungalows
 • sunrise-in-diamond-bay
 • Diamond Bay overview
 • Diamond-bay-resort
 • Diamond Bay Beach
 • Beach
 • Song-Lo-Spa
 • Song-Lo-Spa
 • Song-Lo-Spa
 • Song Lo Spa
 • landscaping
 • The resort beach
 • Pool
 • pool2
 • fitness2
 • fitness1
 • Sông Lô Spa
 • Tiểu cảnh - 1
 • Tiện nghi 8
 • Tiện nghi 7
 • Tiện nghi 6
 • Tiện nghi 3
 • Tiện nghi 2
 • Tiện nghi 1
 • Beach
 • Fire dance
 • Song Lo Spa
 • Song Lo Spa
 • Sun bath
 • Diamond Bay landscaping
 • diamond-bay-bungalows
 • sunrise-in-diamond-bay
 • Diamond Bay overview
 • Diamond-bay-resort
 • Diamond Bay Beach
 • Beach
 • Song-Lo-Spa
 • Song-Lo-Spa
 • Song-Lo-Spa
 • Song Lo Spa
 • landscaping
 • The resort beach
 • Pool
 • pool2
 • fitness2
 • fitness1
 • Social sharing:

Related Album

Other accommodations

Reserve this room

Direct reservations

Nguyen Tat Thanh Blvd, Phuoc Ha, Phuoc Dong, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

+84 258 3 711 711

Fax: +84 258 3 711 666

Hotline: +84 889 445 444

sales1@diamondbayresort.vn

du lịch nước úc
 
>